Projektplan - Alsike Klosterby

Målet med att bygga Alsike klosterby är att ge
människor en möjlighet att söka Kristus i en klostermiljö.

Projektplan för Alsike Klosterby
• Vi vill bygga en klosterby med vidhängande klosterträdgård/ar väster om själva klostret.
Ett 10-tal nya byggnader uppförs i traditionell Uppländsk stil samt anläggning av trädgårdar med inriktning på ett väl utvecklat ekologiskt tänkande för självhushållning.
• Föreningen Alsike Vänner har köpt mark av SLU i nära anslutning till klostret samt anlagt ett biologiskt reningsverk utan kemikalier
- Två flygelbyggnader byggs i nära anslutning till klostret, där en flyglarna inreds för klostrets barn och arbetsrum för volontärer. Den andra flygeln inreds som en kursgård för retreat- och kurser verksamhet.
- Ett antal mindre hus byggs med möjlighet till boende med självhushåll längs en slingrande bygata, dessa hus är främst till för studerade men också för verksamheter som systuga, hantverk etc.
• De nya byggnaderna kommer även att kunna vara en tillfällig mellanlandning för flyktingar som i sin nöd har kommit till klostret innan de kan slussas vidare ut i det svenska samhället.
• Marken är tänkt att ge utrymme för en eller flera klosterträdgårdar för odling av frukt och grönt samt örter och kryddor. Klosterbyn skall genomsyras av ekologiskt tänkande och ge förbättrade möjligheter till god hälsa och arbete för de som bor och verkar i klostret och i Klosterbyn
• Klosterbyn ska även ge ökad kunskap lokalt och nationellt för en förbättrad integration av nytillkomna människor, samt inspirera andra projekt, boenden och verksamheter i Sverige och internationellt
• För att förbättra samverkan mellan kommuner i länet och Alsike Klostret och att ge en ökad tillgängligt i byggden

Etapp I - Den 23 oktober 2015 erhöll föreningen ett positiv besked från SLU om att vi får förvärva mark som ligger väster om klostret, så nu kan vi sätta igång med detaljplaneringen för Etapp I.
- För att starta den första etappen måste vi först ta tag i utmaningen om få in cirka 5.000.000 kronor som är nödvändiga för att kunna genomföra etappen.
I Etapp-I ingår bl.a. att bygga två flygelbyggnader  samt iordningställandet av vissa grundläggande VA- och elinstallationer.

Etapp-II - Bygga 5 stycken mindre parhus som rymmer upptill 8 sängplatser/parhus (40 sängplatser)

Etapp-III - Bygga 5 stycken större parhus som rymmer upptill 12 sängplatser/parhus (60 sängplatser)

Login