Press, historia och länkar

Här kan du hitta lite om Alsike kloster i Press,
på de Sociala näten, Historiska händelser och
lite intressanta Länkar

Upprinnelsen till Alsike kloster* och HelgeAndssystrarna börjar med syster
Mariannes kallelse under ett firande av Birgittadagarna i Vadstena 1944.
Tillsammans med syster Ella startade de i 1957 i Uppsala och flyttade till
Alsike gamla skola 1964.
Under 1980-talet anslöt sig även syster Karin till HelgeAndssystrarna.

Alsike kloster och dess systrar lever med öppna dörrar mot en omvärld i nöd, splittrade familjer, asylsökande på flykt undan en inhuman flyktingpolitik, men också i öppenhet mot grupper som kommit för att få inre samling och frid, be och arbeta, ungdomar som söker ett livsmönster. Klostret är en fristad alla.

*) Alsike kloster ligger vackert beläget invid Alsike kyrka, där bor och värkar
HelgeAndssystrarnas i sin klosterfamilj. Systrarna är medlemmar i Svenska Kyrkan.En ekologisk klosterby ska utveckla flyktingmottagandet

Publicerad 2014-08-21 Kategori Lantbruk & landsbygd  Ämnesområde Landsbygdsutveckling  

Under 2014 och 2015 öppnar det nya Landsbygdsprogrammet steg för steg. I programmet ryms många olika former av stöd, till exempel projektstöd för att utveckla länets landsbygd. Ett sådant exempel från den förra programperioden är Alsike klosterby som bland annat gjort en satsning på ekologisk odling.  

Fotograf: Per Englund

I två års tid har Alsike kloster fått stöd ur Landsbygdsprogrammet för en förstudie som syftar till att utveckla en ekologisk klosterby. I projektet ingår att skapa retreat-, konferens- och barnverksamhet samt ekologisk odling.

Ett av målen med satsningen är att utveckla meningsfull sysselsättning för de asylsökande som bor i klostret. Tanken är att dessa ska få driva och ta ansvar för verksamheterna. Ett sådant engagemang ska motverka passivitet under väntetiden, stärka självförtroendet och ge erfarenheter som ger bättre förutsättningar till att få arbete när uppehållstillstånd ges.

Planen är att uppföra klosterbyn på marken väster om klostret. Under förstudien har det genomförts offentliga möten i Knivsta och Alsike, samt planeringsmöten med SLU, Svenska kyrkan och Knivsta kommun.

Den ekologiska odlingen har påbörjats tillsammans med Sigtuna och Knivsta kommuner i form av omställningsgrupper med svartträda (att låta marken stå osådd en stor del av säsongen för att motverka ogräs på ett ekologiskt hållbart sätt), markplanering och utplacering av ett mobilt, soldrivet hönshus. Även avloppssystemet kommer att bli ekologiskt med växter som renare.

Detaljplanearbetet är förberett och samtal har förts med Knivsta kommuns planavdelning. Projektet pågår året ut och den påbörjade odlingen utvecklas steg för steg.

Nästa steg i processen är att förbereda byggnationen av två flygelbyggnader intill det nuvarande klostret och att förbereda information om klosterbyn vid Alsike klosters 50-årsjubileum den 12 oktober.

Skiss av klosterbyn, ritad av Syster Marianne

Förstudieprojektet har fått projektmedel genom Länsstyrelsen och Leader Upplandsbygd i förra programperioden av EU:s Landsbygdsprogram. Projektet är ett exempel på de utvecklingsprojekt på landsbygden som kan beviljas stöd ur programmet.

Från och med 2015 kommer det att finnas möjlighet för organisationer på landsbygden att söka pengar ur EU:s nya Landsbygdsprogram.

Logga in