Vad händer i Klosterbyn

FEM STÖRRE ÅTGÄRDER ÅTERSTÅR 13
1. UPPFÖRANDE AV FLYGELBYGGNADER 13
2. BYGGNATION AV SMÅHUS 13
3. BYGGNATION AV TVÅ EREMITAGE 13
4. BORRNING AV NY BRUNN 13
5. FORTSATT UTBYGGNAD AV DET EKOLOGISKA AVLOPPSSYSTEMET 13

1 september 2017
Positivt besked på ansökan om bygglov för de två flyglarna på fastigheten Alsike 1:1

23 november 2016
Positiva planbesked på Alsike klosterbys ansökan som avser planläggning för ett 20-tal lägenheter som parhus på fastigheten Alsike 1:1, 1:3 med inriktning på retreatverksamhet kopplat till ekologisk hushållning och ekologiskt avloppssystem. Området ligger väster om väg 255 intill Alsike kyrka och bakom Alsike kloster.

17 oktober 2015 - nu är det klar att Vänförening får förvärva 2,5ha mark som ligger väster om klostret,
• Så nu kan vi säga att Etapp I har startat på riktigt. Under denna etapp skall en rad frågor få svar och ganska mycket administration utföras och sist men inte minst så behöver vi få in mer parten av de 5.000.000 kronor som behövs för att denna etapp kan anses som avklarad

Vad ska göras under denna etapp?

 • Lantmäteriet skall göra avstyckning av SLU marken
 • Planritningar fastställs
 • Framtagning och inlämnande av Bygglovshandlingar
 • Detaljplan för SLU marken
 • Dimensionering av El, Vatten, avlopp och uppvärmning
 • Data för WiFi
  Ta in offerter på att;
 • dra för El i hela området
 • Vatten, avlopp i hela området
 • Uppvärmning för hela området  
 • Bygga 2 stycken;
    • grunder för flygelbyggnader med inredningsbar vind
    • flygelbyggnader med inredningsbar vind
  • Bygga 5 stycken;
    • grunder för parhus utan inredningsbar vind
    • grunder för parhus med inredningsbar vind
    • parhus utan inredningsbar vind
Login