Trohet - Vänskap - Fristad

Varför vill vi bygga en klosterby?

Jo, redan år 2009 insåg man att situationen på klostret inte var hållbar i längden för de som bor och verkar på klostret. Så tillsammans med några församlingsbor och Helgeandssystrarna på klostret bildade man en stödförening, den fick namnet S:t Nicolai Ideella Förening. Föreningen fick i uppdrag att utarbeta en plan om hur man skulle kunna lösa situationen med trångboddhet ett och slitet klosterhus. Genom bidragsmedel från Leader Upplandsbygd fick föreningen möjlighet att göra en förstudie för att förverkliga klostrets Vision 2025 om en ekologisk klosterby..

I Vision 2025 beskriver man hur man i den nya klosterbyn skall kunna bedriva retreat-, konferens- och barnverksamhet samt möjlighet till att bygga en klosterträdgård med ekologisk odling. Klosterbyn skall verka för integration, småskalighet, samverkan och ekologiskt odling av trädgårdsprodukter och växter, dessutom kommer det att finnas plats för verksamhetslokaler s.s. enklare bostadshus, kafé, hantverkshus och kanske några får och höns.

Hur började det?

För mer information om Alsike Kloster gå gärna in på nedanstående länk
http://www.alsikekloster.org/

Login