Ge ett bidrag

Under den här fliken hittar du vilka möjligheter det finns för dig
att hjälpa oss att förverkliga Vision Alsike Klosterby.
Alla bidrag små som stora är mycket välkomna!

Bli medlem i Alsike Kolsterbys Vänner
För en blygsam årlig kostnad kan du bli medlem i vår vänförening
Sätt in 250 kr på PlusGirokonto 53 13 13-5 och märk inbetalningen med;
Årsavgift, namn, adress, eMail

Donation till Alsike Kolsterbys Vänner
- I samband med begravning, dop eller bröllop
V.v. kontakta Jan-eric Jonsgarden på telefon 070-885 57 76
Sätt sedan in överenskommet belopp på PlusGirokonto 53 13 13-5
och märk sedan inbetalningen enligt överenskommet

Bli långsiktig Sponsor
Vi söker personer, organisationer eller företag som långsiktigt kan hjälpa oss att täcka kostnaderna för den framtida klosterbyns bygglån.
- Om Ni är intresserade av att stödja klosterbyn långsiktigt, v.v. kontakta gärna Gösta Strömsteen på 0708-627702

* * * * Ge en Gåva * * *

Lekplats-fonden
Klostret behöver en lekplats till alla barn som finns på klostret och alla bidrag* är varmt
välkomna, små som stora
En bra och godkänd lekplats kommer att kosta c:a 60.000kr
Sätt in ett stort eller litet bidrag på PlusGirokonto 53 13 13-5 och märk inbetalningen med;
namn, adress, eMail samt LEKFONDEN

Vatten-fonden
Klostret behöver en bra vattenförsörjning och vi har många gäster och besökare på klostret.
Detta gör att vi kommer att behöva bygga ut vattenförsörjningen med fler brunnar, så att
alla kan få duscha minst 2 ggr per vecka.
Att installera och borra en ny brunn kommer att kosta c:a 120.000kr
Sätt in ett stort eller litet bidrag på PlusGirokonto 53 13 13-5 och märk inbetalningen med;
namn, adress, eMail samt VATTENFONDEN

Klosterby-fonden
För att kunna förverkliga byggandet av en ny Klosterby kommer det att behövas mycket,
s.s. jord, grus och sand, snickare, elektriker och rörmokare samt allehanda maskiner
För att få veta mer, v.v. kontakta Gösta Strömsteen på 0708-627702

Köp en minnesgåva
1) "Fristaden" - Vi har tillsammans med glas- och silverhantverkarna i Ulva kvarn
(Norr om Uppsala) tagit fram denna glasskulptur som symboliserar Alsike Klosterbys
ledord: TROHET - VÄNSKAP - FRISTAD
Inbetalning kan med fördel ske på Alsike Klosterbys Vänner's PlusGiro*- eller Swishkonto**
och märk inbetalningen med FRISTADEN.

Köp en minnesgåva
2) "Vänskap" - Vi har tillsammans med Lasse Åberg låtit ta fram en Canvas-tavla med
Lasse Åbergs välkända tavla Vänskap, Tavlan har tagits fram i en begränsad upplaga
av 20 exemplar och är signerade och numrerade av Lasse Åberg
Pris per tavla är 2900kr
Inbetalning kan med fördel ske på Alsike Klosterbys Vänner's PlusGiro*- eller Swishkonto**
och märk inbetalningen med VÄNSKAP

OBS! Alla små eller stora bidrag kan med fördel sättas in på;
*) PlusGirokonto 53 13 13-5
eller
**) Swishkonto 123 202 8835
Märk gärna inbetalningar med ditt namn och typ av Gåva

Glasskulpturen Fristaden med belysning-1Glasskulptur
Denna unika glasskulptur har framställts av glashyttan ULVEN vid Ulva kvarn och symboliserar Den Helig Ande i formen av en duva som beskyddar det virvlande livet.
Fristaden är tillverkat i 25 exemplar och är numrerade samt levereras med ett signerat äkthetsintyg.

Glasskulptur - Fristaden.......................................... 3.000.- eller 300kr i 10 månader

Komplettera din glasskulptur med en effektfull LED-belysning som förhöjer din glasskulptur!
Belysning - svartlaserad rund sockel.................... 300.-
Belysning - svartlaserad hylla ................................. 400.-
Belysning - granitsockel............................................. 500.-
Belysning - svartlaserad nisch................................. 600.-

Kanvas tavla - Fristaden
Som ett mindre kostsamt alternativ men väl så trevligt har vi tagit fram en Kanvastavla med glasskulpturen i en utemiljö. Tavlan är 40x40cm levereras utan ram, men kan med fördel även ramas in efter eget önskemål
Kanvastavla - 40x40 cm .......................................... 300.-  

Alla angivna priser är inkl. moms men fraktkostnader kan tillkomma

* Om du vill beställa eller fråga om någonting, kontakta
Gösta Strömsteen på 0708-627702 eller gosta@alsikeklosterby.se

Login