Vision 2025 Alsike Klosterby

Under den här fliken kan ni hitta information om när och
och hur vi har tänkt att Vision 2025 Alsike Klosterby
skall ta form
- En spjutspets för miljöarbete i liten skala

Projekt beskrivning av Vision 2025
• Bygga en klosterby med vidhängande klosterträdgård/ar väster om själva klostret i Alsike. Ett 10-tal nya byggnader uppförs i traditionell Uppländsk stil samt anläggning av trädgårdar med inriktning på ett väl utvecklat ekologiskt tänkande för självhushållning.
• För att kunna bygga den nya klosterbyn har föreningen köpt mark av SLU som ligger i anslutning till klostret.
• Två flygelbyggnader byggs i nära anslutning till klostret, där den södra flygeln inreds för klostrets barn och arbetsrum för volontärer. Den norra flygeln inreds som en kursgård för retreater och kurser.
• Själva byn kommer att bestå av ett antal mindre hus med möjlighet till boende med självhushåll längs en slingrande bygata, dessa hus är främst till för studerade men också för verksamheter som systuga, hantverk etc.
• Några av de nya byggnaderna kommer även att kunna vara en tillfällig mellanlandning för flyktingar som i sin nöd har kommit till klostret innan de kan slussas vidare ut i det svenska samhället.
• Den omgivande marken är tänkt att ge utrymme för en eller flera klosterträdgårdar för odling av frukt och grönt samt örter och kryddor. Den nya klosterbyn skall genomsyras av ekologiskt tänkande med bl.a. ett biologiskt reningsverk utan kemikalier.
• Den nya byn skall ge förbättrade möjligheter till god hälsa och arbete för de som bor och verkar i klostret och i klosterbyn
• Klosterbyn ska även ge ökad kunskap lokalt och nationellt för en förbättrad integration av nytillkomna människor, samt inspirera andra projekt, boenden och verksamheter i Sverige och internationellt
• För att förbättra samverkan mellan kommuner i länet och Alsike Klostret och att ge en ökad tillgängligt i bygden

Etapp I - Den 23 oktober 2015 erhöll föreningen ett positiv besked från SLU om att vi får förvärva mark som ligger väster om klostret, så nu kan vi sätta igång med detaljplaneringen för Etapp I.
- För att starta den första etappen måste vi först ta tag i utmaningen om få in cirka 5.000.000 kronor som är nödvändiga för att kunna genomföra etappen.
I Etapp-I ingår bl.a. att bygga två flygelbyggnader  samt iordningställandet av vissa grundläggande VA- och elinstallationer.

Etapp-II - Bygga 5 stycken mindre parhus som rymmer upptill 8 sängplatser/parhus (40 sängplatser)

Etapp-III - Bygga 5 stycken större parhus som rymmer upptill 12 sängplatser/parhus (60 sängplatser)

Login