Ge ett bidrag

Under den här fliken hittar du vilka möjligheter det finns för dig
att hjälpa oss att förverkliga Vision 2025. Alla bidrag små som
stora är mycket välkomna!

Bli medlem i S:t Nicolai Ideella Förenings Vänner
Till en blygsam årlig kostnad kan du bli medlem i denna vänförening
Sätt in 250 kr på PlusGirokonto 53 13 13-5 och märk inbetalningen med;
namn, adress, eMail samt Medlemsavgift

Bli långsiktig Sponsor
Vi söker personer, organisationer eller företag som långsiktigt kan hjälpa oss att täcka kostnaderna för den framtida klosterbyns bygglån.
- Ex Om du ger Klosterby-fonden 375kr per månad så kan det finansiera kostnaden för ett
8-årigt bygglån på upptill c:a 30.000 kr
För att få veta mer, v.v. kontakta Gösta Strömsteen på 0708-627702

* * * * Ge en Gåva * * *

Lekplats-fonden
Klostret behöver en lekplats till alla barn som finns på klostret och alla bidrag* är varmt
välkomna, små som stora
En bra och godkänd lekplats kommer att kosta c:a 60.000kr
Sätt in 250 kr på PlusGirokonto 53 13 13-5 och märk inbetalningen med;
namn, adress, eMail samt LEK

Vatten-fonden
Klostret behöver en bra vattenförsörjning och vi har många gäster och besökare på klostret.
Detta gör att vi kommer att behöva bygga ut vattenförsörjningen med fler brunnar, så att
alla kan få duscha minst 2 ggr per vecka.
Att installera och borra en ny brunn kommer att kosta c:a 120.000kr
Sätt in 250 kr på PlusGirokonto 53 13 13-5 och märk inbetalningen med;
namn, adress, eMail samt VATTEN

Klosterby-fonden
För att kunna förverkliga byggandet av en ny Klosterby kommer det att behövas mycket,
s.s. jord, grus och sand, snickare, elektriker och rörmokare samt allehanda maskiner
För att få veta mer, v.v. kontakta Gösta Strömsteen på 0708-627702

Köp en minnesgåva
1) "Fristaden" - Vi har tillsammans med glas- och silverhantverkarna i Ulva kvarn
(Norr om Uppsala) tagit fram denna glasskulptur som symboliserar Alsike Klosterbys
ledord: TROHET - VÄNSKAP - FRISTAD
Sätt in 250 kr på PlusGirokonto 53 13 13-5 och märk inbetalningen med;
namn, adress, eMail samt FRISTADEN.

OBS! Alla penningbidrag små som störa kan med fördel sättas in på S:t Nicolai Ideella
Föreningens PlusGirokonto 53 13 13 - 5
Sätt in valfritt belopp på PlusGirokonto 53 13 13-5 och märk gärna inbetalningen med;
namn, adress, eMail

Glasskulpturen Fristaden med belysning-1 Glasskulptur
Denna unika glasskulptur har framställts av glashyttan ULVEN vid Ulva kvarn och symboliserar Den Helig Ande i formen av en duva som beskyddar det virvlande livet.
Fristaden är tillverkat i 25 exemplar och är numrerade samt levereras med ett signerat äkthetsintyg.

Glasskulptur - Fristaden.......................................... 3.000.- eller 300kr i 10 månader

Komplettera din glasskulptur med en effektfull LED-belysning som förhöjer din glasskulptur!
Belysning - svartlaserad rund sockel.................... 300.-
Belysning - svartlaserad hylla ................................. 400.-
Belysning - granitsockel............................................. 500.-
Belysning - svartlaserad nisch................................. 600.-

Kanvas tavla - Fristaden
Som ett mindre kostsamt alternativ men väl så trevligt har vi tagit fram en Kanvastavla med glasskulpturen i en utemiljö. Tavlan är 40x40cm levereras utan ram, men kan med fördel även ramas in efter eget önskemål
Kanvastavla - 40x40 cm .......................................... 300.-  

Alla angivna priser är inkl. moms men fraktkostnader kan tillkomma

* Om du vill beställa eller fråga om någonting, kontakta
Gösta Strömsteen på 0708-627702 eller gosta@alsikeklosterby.se

Login